Klubbsammarbetet Golf 30

Du som är medlem Alla dagar har möjlighet att spela på tre andra anläggningar utöver vår egen utan extra kostnad. Syftet är att erbjuda ett mervärde som ger variation och utökade spelmöjligheter utan extra kostnad. Samarbetet gäller på golfklubbarna:

Bro-Bålsta GK

Sollentuna GK

Wäsby GK

Mervärde – Spela andra banor utan kostnad!

Det uppskattade samarbetet mellan Bro-Bålsta GK, Sollentuna GK, Täby GK och Wäsby GK fortsätter
under 2024. Avtalet gäller from 1 Maj

30-avtalet
Samarbetet ger er som är Alla Dagar-medlem möjlighet att spela ett begränsat antal ronder på tre an
dra anläggningar utöver din egen. Syftet är att erbjuda ett mervärde som ger variation och utökade
spelmöjligheter utan extra kostnad.
Avtalet innebär att varje klubb upplåter 30 starttider per vecka på sin 18-hålsbana på helgfria
måndagar – torsdagar. De tillgängliga starttiderna fördelas jämnt med 10 starttider till medlemmar från var
och en av de tre andra klubbarna. Avtalet gäller från första maj till sista september.
Varje spelare kan utnyttja avtalet max. två gånger på varje samarbetsklubb. Spelaren är själv ansvarig
för att hålla koll på antalet spelade ronder och inte boka upp fler tider, överskjutande starttider kom
mer att faktureras med full greenfee av hemmaklubben efter säsongen.
Ring för att boka! Bokningen för 30-avtalet öppnar 1 maj.
Som Alla Dagar medlem kan du boka starttid på de andra klubbarna hur långt som helst i förväg men
alltid i mån av plats. Vill du uppgradera ditt medlemskap? Kontakta kansliet på receptionen@tabygk.se
Du kan bara ha en starttid bokad i taget. För att boka starttid ringer du till respektive klubb för att för
vissa dig om att det finns bokningsbar tid enligt 30-avtalet. De registrerar därefter din starttid som en
”30-tid” i Min Golf. Du kan alltså inte hänvisa till 30-avtalet om du bokat via Min Golf eller vill boka på
plats.
Avtalet gäller inte i samband med tävling, gruppbokning eller andra event.
Vid förhinder bokar du av din starttid så snart som möjligt och inte senare än 24 timmar innan spel.
Vid så kallad ”no show” debiteras du enligt respektive klubbs regler.