Anmälan om förändring av medlemskap inför 2024

Enligt stadgarna ska medlem senast 31 oktober innevarande år meddela ev utträde ur klubben för att undvika betalningsskyldighet.

Önskar ni ändra medlemskategori ska detta göras senast 31 oktober inför kommande år.

Maila isåfall till kansli@tabygk.se

Är du intresserad av medlemskap?

Maila gärna kansli@tabygk.se eller ring 08-510 232 61 och välj kansli.