Välkommen som medlem på Täby Golfklubb

Trivsel, Gemenskap & Kvalité

Täby GK är en medlemsägd golfklubb som bildades 1968.

Hela golfanläggningen, som omfattar 88 hektar mark, klubbhus och övriga byggnader samt drivingrange och parkering, ägs av Täby Golf AB. I bolaget finns 1202 aktieposter. Merparten av aktierna ägs av medlemmar i Täby Golfklubb. Respektive medlem äger normalt en aktiepost om 129 aktier. Till aktieposten är kopplat ett ”spelbevis” som innebär rätt till spel och också förpliktelsen att betala av årsmötet respektive årsstämma fastställda avgifter.

Medlemmar över 30 år i kategorierna Alla dagar och Vardags ska inneha en aktiepost i Täby Golf AB. Antalet spelrätter för medlemmar över 30 år i dessa kategorier är därigenom begränsat till 1202. Som aktieägare har du möjlighet att välja alla medlemskategorier oavsett kö eller inte.

Medlem i kategorin Morgon & Eftermiddag kan vara aktieägare men det är inget krav.

Vi har flera typer av medlemskap som är utformade för att passa så många som möjligt.Vi har verksamhet för de allra flesta. Från barn och ungdomsverksamhet till Old Members. Vår målsättning är att du ska trivas hos oss som medlem.