Verksamhet

Vision och Mission

All vetenskaplig forskning avseende ungdomsidrott pekar på betydelsen av att utveckla och bevara sociala relationer för att alla ungdomar ska må bra och fortsätta utöva sin idrott under hela skoltiden.

Inom Team Täby har vi ökat fokus på att umgås och ha kul. Den glädje och energi som då skapas bär vi med oss i både träning och tävling. Våra ungdomars golfspel, sociala umgänge och välbefinnande ska utgöra en språngbräda till livslångt golfande.

Verksamhetslöfte

 • Täby GKs ambition

  Är att ständigt förbättra och vidareutveckla barn- och ungdomsgolfen så att den blir en positiv kraft för deltagarna, föräldrar, klubben och samhället.

 • För deltagarna

  Individuellt och i samspel med kamrater, genom att erbjuda rolig, spännande och utvecklande tränings- och tävlingsverksamhet under ledorden ”mer golf för fler” och ”ökad valfrihet”.

 • För föräldrar

  Genom att erbjuda en genomtänkt och välplanerad verksamhet – i så hög grad som detta passar respektive individ och familj.

 • För klubben

  Genom att säkra en ständig tillväxt av seniorspelare till en långsiktigt hållbar medlemsstock – genom juniorer som går vidare som seniorer och genom löpande rekrytering av barn och deras föräldrar till golfsporten.

 • För samhället

  Genom att erbjuda barn och ungdom en engagerande idrotts- och friskvårdssatsning i fantastisk miljö – baserad på en positiv värdegrund.