Träningsinnehåll

Sommarträning på Täby Golfklubb

På sommaren tränar vi på alla grundläggade moment som full sving, inspel, puttning samt spel på banan. Vi strävar alltid efter att ha så jämna grupper som möjligt och spelnivå går före ålder. Men först och främst värnar vi om att man får vara i samma grupp som sina kompisar.

Träningsinnehåll/svårighetsgrad anpassas till aktuell grupp.

Samling: – Alla grupper samlas ALLTID 10 min innan träningen, uppvärmda och klara utanför juniorrummet.

Utrustning: – I träningsschemat framgår vilken golfinriktning respektive pass har, det räcker att ha med de klubbor som används vid varje tillfälle. Tänk på att ha kläder efter väder. Ha alltid GREENLAGARE,golfhandduk, handskar, peggar och paraply redo.

Antal spelare/grupp: – Under sommarträningen är deltagarantalet per grupp max 10 spelare.

Informationsmöte om sommarträningen görs i samband med 1:a träningspasset på Täby Golfklubb.

Avslutning sker i samband med sista träningspasset.

Vinterträning i Täby Golfakademi

På vintern tränar vi inomhus i Täby Golfakademi med inriktning på teknik samt teori om bollflyktslagar, spelstrategi, rutiner och yttre påverkan samt hur vi hanterar oss ute på banan. Vi använder TrackMan och SAM PuttLab som undervisningshjälpmedel och spelsimulator.

Samling: – Alla grupper samlas ALLTID 10 min innan träningen, uppvärmda och klara i herrarnas omklädningsrum innan träningspasset, där finns toaletter och duschar.

Utrustning: – I schemat framgår vilken inriktning respektive pass har. Det räcker att ha med de klubbor som används vid varje tillfälle.

Antal spelare/grupp: – Under vinterträningen är deltagarantalet per grupp max 6 spelare.

Informationsmöte: – Informationsmöte om vinterträningen sker i samband med 1:a träningspasset i Täby Golf Akademi.