Juniorkommitté

Juniorkommittén (den frivilliga arbetsgruppen) består i Team Täby av:

Johan Örtenblad

Johan Örtenblad

Frida Örtenblad

Frida Örtenblad

Magnus Carlsson

Magnus Carlsson

Peter Björklund

Peter Björklund

Johan von Reedtz

Johan von Reedtz

Särskilt kopplade till juniorkommittén är Robert Edholm ( klubbchef) samt Leif Granstad och Malin Granstad (junioransvarig) från Täby Golfakademi.

Juniorkommittén består av ett antal personer med kompetens och möjlighet att tillsammans med tränarna och junioransvarig lägga en plan för Team Täbyverksamheten. Regelbundna möten under året med avstämning, uppföljning och utvärdering

Vi delar en gemensam värdegrund i att juniorgolf är alldeles för roligt för att inte vara delaktig i. Det finns alltid plats för fler ledare som delar vår grundsyn – kontakta någon av oss om du är intresserad av att bidra i stort som smått.

Vi arbetar i ”projektform” kring i många fall årligen återkommande junioraktiviteter. Varje projekt har en årsansvarig som ser till att den aktivteten/projektet genomförs på ett bra sätt.