Team Täby

All juniorverksamhet i Täby GK bedrivs under samlingsnamnet ”Team Täby”. Den innefattar all träning med professionella tränare och frivilliga ledare som arbetar med olika uppgifter i projektform (bedriver dock inte träning, den genomförs till 100% av våra professionella tränare).

Vi är organiserade i en juniorkommitté som samordnar den idella verksamheten och våra arbetsuppgifter genomför vi som (återkommande) projekt i olika roller.