GDPR & kameraövervakning

För klubbens och medlemmarnas bästa har vi satt upp kameror på anläggningen.

Täby Golfklubb och Täby Golf AB hanterar följande personuppgifter för samtliga medlemmar och för dem som deltar i utbildningar, aktiviteter eller sponsrar klubben/bolaget. För minderåriga även för målsman.

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Golf-ID
 • Kön
 • Närvaroregister
 • Uppgifter om faktureringar och betalningar
 • Anmälningar till aktiviteter, läger och tävling.
 • Tävlingsresultat
 • I förekommande fall uppgifter om allergier och specialkost

Dessa uppgifter behövs för att bedriva verksamheten på anläggningen. Vissa uppgifter om medlemmar lämnas vidare till Täby kommun, Stockholms Golfförbund och Svenska Golfförbundet/Riksidrottsförbundet.

Inom kommunen används uppgifterna som underlag för utbetalning av föreningsbidrag. Sedan kontroll och beslut utförts gallras/anonymiseras uppgifterna varefter vissa uppgifter sparas för statistikändamål.

Riksidrottsförbundet har utfärdat en uppförandekod för idrotten avseende Dataskyddsförordningen. Denna tillämpas av Täby Golfklubb och Täby Golf AB. Klicka här för att läsa mer om RFs uppförandekod.

Som medlem i Täby Golfklubb godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Information från SGF

Vi hoppas att du vill fortsätta att ta emot information från SGF om till exempel regler och handicap, tävlingar och erbjudanden från SGF och våra partners. Om du inte vill ha fler mejlutskick från Svenska Golfförbundet, följ instruktionerna för hur du avregistrerar dig nedan.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi på Svenska Golfförbundet hanterar dina personuppgifter, kontakta oss på info@golf.se.

Inom golfen gör vi dagligen vi en stor mängd databehandlingar i Golfens IT-system (GIT) som är Golfsveriges gemensamma verksamhetssystem. Du som golfare kan bland annat boka starttid, registrera handicapgrundande ronder och anmäla dig till tävlingar i webbtjänsten Min Golf. Golfklubbar administrerar medlemsregister, arrangerar tävlingar och utbildningar. Vi på SGF för bland annat statistik över golfspelet i Sverige, skickar nyhetsbrev och tillhandahåller adresslistor för tidningen Golfa.

Ny personuppgiftspolicy

Du ska kunna känna dig trygg med hanteringen av dina personuppgifter i golfen. I samband med övergången till GDPR har vi tagit fram en policy som beskriver hur vi registrerar, lagrar och använder den information vi har om dig, vilka regelverk och bestämmelser som gäller kring personuppgifter i Golfsverige och vilka rättigheter du har som medlem och privatperson. Du hittar den nya policyn på golf.se/personuppgiftspolicy.

Ta del av dina egna personuppgifter

I webbtjänsten Min Golf kan du se majoriteten av de personuppgifter som registrerats och behandlats. Det gäller allt från dina adressuppgifter till handicappåverkande ronder och resultat i golftävlingar. Du kan själv ändra, ta bort och lägga till uppgifter. I Min Golf finns också ett antal personliga inställningar du bör känna till, exempelvis att du kan NIX:a dig från utskick och enkäter.

Information från SGF

Vi hoppas att du vill fortsätta att ta emot information från SGF om till exempel regler och handicap, tävlingar och erbjudanden från SGF och våra partners. Om du inte vill ha fler mejlutskick från Svenska Golfförbundet, följ instruktionerna för hur du avregistrerar dig nedan.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi på Svenska Golfförbundet hanterar dina personuppgifter, kontakta oss på info@golf.se.

Kamerabevakning

Tyvärr har vi drabbats av skadegörelse och stölder på parkeringen och för att öka tryggheten för medlemmar, gäster och personal, kamera bevakas delar av vår anläggning. Det gäller klubbhusområdet, området runt maskinhallen samt driving rangen.

Övervakningen sker under alla tider och kommer även att användas för att förebygga och dokumentera eventuella inbrott, skadegörelse och andra händelser.

Bilder lagras för användning i efterhand, vår bedömning är att ca 2 veckors lagring kan behövas för att händelser inom anläggningen skall hinna med att hanteras. Lagringen sker lokalt och tillgång till bildmaterial är skyddat med ett starkt lösenord.

Bildmaterial granskas endast vid anmäld skada, händelse eller brott, och kommer endast att utföras av 3 bemyndigade personer inom bolaget, och då endast för att sammanställa material för en eventuell rättslig prövning. Ingen åtgärd för igenkänning av personer sker vid bildernas insamlande utan endast i de fall bildmaterial kan bli föremål för rättslig prövning och endast i samband med anmäld händelse.

Frågor angående GDPR och kameraövervakningen på anläggningen besvaras på receptionen@tabygk.se