Den som spelar banan bör vara förberedd på bland annat alla sorters lutande lägen samt en del utmanande puttar. Banan är mycket vackert belägen runt Vallentunasjöns västra strand i ett ostört område av typisk roslagskaraktär.

OM OSS TÄBY GOLFKLUBB

Klubben grundades 1968 på initiativ av bokhandlaren och redaktören Stig Ericsson och den invaldes som nummer 109 i SGF år 1969. Banan byggdes under åren 1969–1972. Arkitekt var Nils Sköld, en av den tidens bästa svenska banararkitekter. Hans ambition var att skapa en bana efter naturens egna förutsättningar.

JUNIORVERKSAMHET

All vetenskaplig forskning avseende ungdomsidrott pekar på betydelsen av att utveckla och bevara sociala relationer för att alla ungdomar ska må bra och fortsätta utöva sin idrott under hela skoltiden.

Inom Team Täby har vi ökat fokus på att umgås och ha kul. Den glädje och energi som då skapas bär vi med oss i både träning och tävling. Våra ungdomars golfspel, sociala umgänge och välbefinnande ska utgöra en språngbräda till livslångt golfande.

SPONSOR