Banan Öppen - Golfbilsförbud t o m Lördag 12 aug

Banan Öppen. Det är fortfarande vatten stående på fairways och ruffar i lågområden. Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet med 1 klubblängd. Kratta ordentligt efter dig i bunkrar. Laga alla nedslagsmärken och återlägg uppslagen torv. Det blir stora torver som ibland flyger långt. Var rädd om vår bana.

Om väderprognosen håller så är bilar tillåtna på banan fr o m söndag den 13e aug. Eventuellt med körrestriktioner som ni erhåller i receptionen när ni hämtar ut Er golfbil. 

Idag fredag klipper vi alla ytor och vältar greener. 
Banchef Mujdat och Linus. 

Kommentarer