Regelkommittén

Regelkommittén ansvarar, i samarbete med Tävlingskommittén, för klubbens lokala regler och bestämmelser.

Distriktsdomare

Hans Danielsson

John Marshall

Förbundsdomare emeritus

Jack Åström