Protokoll / Information

Under den här fliken hittar du information om Old Members. Det mesta kommer dock via mejlutskick så håll gärna koll på dessa också.

OM:s målsättning är att öka den sociala gemenskapen bland herrar och damer 60+ genom att arrangera tävlingar, golfresor mm samt att utveckla vår spelstandard och golfkunskaper genom kontinuerlig träning och utbildning.