Hcp-kommittén

Handicapkommittén

Handicapkommitténs uppdrag är att säkerställa att handicapreglerna enligt WHS tillämpas korrekt på klubben.

I klubbens Handicapkommitté ingår förutom en operativt handicapansvarig medlem, även ordföranden i Tävlingskommittén och medlemmarna i Regelkommittén. 

Handicapansvarig i Täby GK är Hans Danielsson. Vid frågor skriv till receptionen@tabygk.se

 

Smått och gott om WHS. (2020-05-22)

Sedan säsongen 2020 har vi haft det nya handicapsystemet, WHS.
Många medlemmar, men inte alla, har registrerat en eller flera ronder i det nya systemet. Och därmed fått en handicaphistorik, som på ett bättre sätt beräknar aktuell spelförmåga.

Om du inte har gjort det redan, så kolla din nya exakta handicap genom att logga in på (nya) Min Golf. Din handicap har kanske blivit lite högre, eller lite lägre. Det är helt normalt och beror på att WHS använder en annan beäkningsmetod än det gamla EGA-systemet. Nu gäller det att tänka om och tänka nytt. När du ska spela, gör som vanligt: hitta din spel-handicap på aktuell banas slope-tabell, spela enligt reglerna och registrera rondens resultat.

Ronder som har spelats och registrerats på utländska banor har inte medräknats vid övergången till WHS. Detta beror på att de utländska banornars parametrar (par, CR, slope) inte finns i GIT. Om du har spelat flera ronder utomlands och om du kan verifiera ovannämnda parametrar, så kan du kontakta handicapansvarig, så vi får överväga och försöka genomföra en justering.

Om du i övrigt av något skäl anser att din nya exakta handicap "inte stämmer", så kan du kontakta handicapansvarig, så fär vi titta på beräkningen tillsammans.

WHS-systemet kräver en del beräkningar. Du behöver inte lära dig detaljerna, datorn gör jobbet. Men kortfattat gäller:
- WHS är ett snittsystem som baseras på dina handicapresultat
   (snittsystemet speglar bättre din aktuella spelförmåga)
- handicapresultatet från en rond är den handicap du faktiskt spelade på
   (dvs din score justerad med banans parametrar)
- snittet beräknas på de 8 bästa handicapresultaten av de 20 senaste ronderna
   (har du färre än 20 ronder används en modifierad tabell (t.ex. 4 av 13))
- allt räknas ut automatiskt när ronden registreras och visas i Min Golf.

I övrigt gäller:
- inga handicapgrupper
   (i tävlingar kan det dock finnas handicapbegränsningar)
- begrepp som har försvunnit är buffertzon och ETH; CBA ersätts av PCC
   (PCC anger speldagens spelförutsättningar (PCC är avstängt tills vidare))
- alla får spela och registrera sällskapsronder
- ingen föranmälan behövs - bara spela enligt reglerna och sedan registrera
- max exakt handicap är 54 - ingen spärr vid 36
   (en del banor kan dock ha olika handicapbegränsningar för spel)
- godkända spelformer är, som förut, slagtävling, poängbogey och slaggolf
- du kan spela och registrera allt mellan 9 och 18 hål
   (hålen måste dock spelas i nummerföljd)
- du kan registrera poängbogeyresultat eller bruttoslag hål för hål
   (bruttoslagen maximeras av systemet till nettodubbelbogey)
- om registrering sker på speldagen, så ser du din nya exakta handicap nästa dag.

Var hittar jag mer information?
Via länken https://golf.se/handicap hittar du all information från SGF.
Men du kan nå till denna plats även via Min Golf. Du behöver inte logga in. Bläddra ner en bit, så hittar du bilden 'Regler och Handicap'. Klicka på den bilden, så kommer du till 'Världshandicap 2020'. Klicka på denna bild och du är framme.

Lycka till och registrera alla ronder!