Slopetabeller och scorekort

Täby GK har gått ifrån den traditionella uppdelningen av utslagsplatser markerade med olika färger. Nu har istället tee markerats med total banlängd i 100-tal meter. Gul som mätte 5846 meter heter nu istället 58 och så vidare. Banan har numera sex utslagplatser från 39 upp till 60. Detta för att passa fler kategorier av spelare.

Scorekort